Đại Hội Kỳ 15 - Tối Thứ Bảy 09-04-2016

Đêm Đại Hội tại nhà hàng New Fortune

Photo toàn thân do OC Nguyễn Văn Nhàn chụp

Nhấn đây để xem photo album này của OC Nguyễn Văn Nhàn


                   

Logo Đại Hội OCS Kỳ 15