NGÀY XƯA THÂN ÁI
Hình Ảnh Gia Đình Trần Hưng Đạo/OCS

OC Nguyễn Hồng Quang (V-6) thực hiện